Vervoersmanagement

€ 300,00/ maand excl. BTW.

Inclusief: inbreng vakbekwaamheid, bedrijfsadvies, facturatiemodule, 24/7 inzage in facturen en statistieken, boekhouding, aangiften omzetbelasting, aangifte inkomstenbelasting. Voor een BV dien ik afhankelijk van het aantal mutaties een bescheiden opslag te rekenen voor de Aangifte Vennootschapsbelasting en deponeren KvK.

Om tegen betaling goederen te mogen vervoeren is een NIWO vergunning vereist. Om deze vergunning te kunnen bemachtigen dient aan diverse eisen voldaan te worden: kredietwaardigheid, vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en reële vestiging. Om aan de eis van vakbekwaamheid te voldoen dient het vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg behaald te worden. Dit blijkt voor diverse ondernemers een probleem. Om toch te mogen ondernemen kan een vervoersmanager aangesteld worden. Deze persoon brengt zijn of haar vakbekwaamheid in. Deze inbreng dient vastgelegd te worden bij de Kamer van Koophandel. Voorwaarde is dat de NIWO kan vaststellen dat de vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden en dat er een reële band is met de onderneming.

Wilt u tegen betaling goederen vervoeren of doet u dit misschien al, maar heeft u geen vergunning? Ik kan u hierbij helpen. Ik bezit het vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg en ben zeer goed op de hoogte van de laatste regelgeving in deze branche, tevens kan ik u helpen bij het opzetten van uw onderneming en kan ik u adviseren in strategische besluitvorming.